Když chceš, tak to dokážeš!

Prevence

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové.

RADOSLAV „GIPSY“ BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Co:

Přibližně 2 hodinový program, v němž zaznějí autorské písně, které svým obsahem umocňují atmosféru a doplňují vyprávění k jednotlivým tématům.

Ve spolupráci s Mgr. Jolanou Kohoutovou z FZŠ prof. Otokara Chlupa byla k programu vypracována metodika s možností vyhodnocení zpětné vazby.

Učitelé mají k dispozici také pracovní listy, které mohou využít částečně před a zejména po absolvování programu.

Vše v případě zájmu zašleme elektronicky zároveň s potvrzenou objednávkou.

Čím je program výjimečný a proč je efektivní:

  • Radoslav Banga má mimořádný životní příběh, talent i schopnost oslovit mladou generaci. Může být jedinečnou motivací pro všechny, kteří se cítí z jakékoliv příčiny handicapováni, ale z druhé strany také přispět ke zmírnění nesnášenlivosti a předsudků
  • zprostředkování informací mediálně známou osobností je pro děti a mládež velmi atraktivní
  • zvolená forma (hudba s doprovodným slovem) jé této věkové skupině blízká a je pro ni snadno přijatelná
  • poznatky získané formou zážitku jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné
  • osobní zkušenosti a pozitivní příklady jsou často mnohem působivější než pouhá teorie
  • nejedná se o jednorázovou akcimetodika a pracovní listy umožňují pedagogům i žákům na program systematicky navázat a dlouhodobě s ním v rámci vyučování pracovat

Cíl a přínos projektu:

V současné době bohužel všichni kolem sebe vidíme mnoho násilí, agrese, intolerance a dalších negativních celospolečenských jevů. Program chce posílit v mladé generaci víru a přesvědčení, že budoucnost je v rukou každého z nás. A také, že každý jednotlivec – ať už se na své startovní čáře cítí jakkoliv handicapován – má právo a možnost změnit svou situaci i svět k lepšímu, a žít smysluplný a spokojený život.

Projekt si klade za cíl inspirovat studenty k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů studentů.

Může být přínosem pro mnoho předmětů – Občanskou výchovu, Výchovu ke zdraví, Zeměpis, Informační a komunikační technologie, Základy společenských věd na SŠ a vzhledem k formě i Hudební výchovu.

Obsah programu:

Pilotní program KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! je založen zejména na autentickém životním příběhu Radka Bangy. Studenti často se zatajeným dechem poslouchají vyprávění o Radkově dětství i skladbu Mlíko a med, která vypovídá o problematickém rodinném zázemí očima dítěte.
Bohužel stále víc dětí se musí potýkat s podobnými problémy. Rodiče na ně mají málo času, děti jsou zataženy do sporů nás dospělých, nezřídka i svědky nebo dokonce přímými oběťmi domácího násilí. Tato část programu má podtitul Jaká bude Tvoje rodina? a snaží se dětem na základě sdíleného příběhu vysvětlit také důležitost výběru životního partnera.

Další část s podtitulem I ty můžeš být „jiný“ upozorňuje na velmi tenkou hranici mezi menšinou a většinou, pozicí slabšího a silnějšího, lepšího a horšího. Pojmy jako předsudky, xenofobie, rasismus, intolerance, diskriminace, šikana vysvětluje na základě příběhů, nutí žáky k zamyšlení, motivuje je k toleranci a také pozitivnímu využití odlišnosti.

Třetím tematickým okruhem programu jsou alkohol, drogy a další návykové látky, ale i související kriminalita a násilí. Podtitul Nenech se stáhnout ke dnu jasně vyjadřuje, co je cílem. Pomáhá dětem přiblížit situace, které je k závislosti mohou dovést a upozorňuje na důsledky, které s sebou závislost, násilí a kriminalita vždy nese.

Je možné:

zvolit variantu pro mladší či starší věkovou skupinu
zvolit variantu pro menší skupinu (pouze 1 – 2 třídy)
preferovat některá konkrétní témata (na základě specifik a potřeb dané skupiny nebo lokality)
na základě dohody vyjít vstříc dalším individuálním potřebám a požadavkům školy

Děti, studenti i pedagogové mají možnost se do programu aktivně zapojit, zazpívat si, ptát se, diskutovat na dané téma.

Hudební obsah:

Písně obsažené v programu jsou velmi autentické, často otevřeně vypovídající k tématu, jsou ale samozřejmě přizpůsobené věkové skupině – neobsahují žádné nepřijatelné vulgarismy.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ:

DESPERADO

Pojednává o sebeklamu. Všechno nemusí být takové, jaké se to zdá být na první pohled.
Text v podstatě vyzývá k zamyšlení, jestli jsou všechny naše představy o světě vytvořené skrze předsudky nebo skrze vědomosti, protože v tom může být diametrální rozdíl. Možná, že ten, který se tváří jako kamarád, to s námi ve skutečnosti vůbec nemyslí dobře. Stejně tak zdánlivý mrzout může být v srdci dobrák a naopak na přísného učitele budeme později nejvíc vzpomínat, protože byl spravedlivý a nejvíc nás naučil. Nemůžeme soudit podle prvního „chvilkového“ dojmu, spokojit se s nejjednodušší odpovědí. Musíme se naučit vyčkávat, mít oči otevřené, přemýšlet, snažit se pochopit věci do hloubky a teprve pak si udělat svůj názor.
V současné době je nutné se mít také na pozoru zejména ve virtuálním světě internetu, kde často ten, s kým komunikujeme, nemusí být vůbec tím, za koho se vydává. Je velmi důležité být obezřetný a chránit si své soukromí.

AMEN SAVORE

Temný song výstižně popisuje skutečný příběh mladého chlapce, který spadl do světa drog. Teoretických rad a doporučení na toto téma dostanou mladí lidé mnoho, píseň jim ale zprostředkovává opravdovou zkušenost.
Nikdo vám nemůže lépe popsat svět drog jako ten, kdo se uprostřed něj opravdu pohyboval, aniž se sám stal konzumentem. Pokud se nad sdělenou zkušeností skutečně zamyslíte, představíte si v ní sebe sama, je to ta nejúčinnější prevence. Amen Savore znamená „My všichni“ a skladba se tak jmenuje proto, že za vzestup drog u mladých lidí jsme zodpovědní opravdu my všichni. Nesmíme drogám dát prostor, musíme s nimi aktivně bojovat a pomáhat druhým k zvládnutí tohoto boje.

MLÍKO A MED

Tématem skladby je přehlížení, zanedbávání, týrání dětí a domácí násilí.
Toto bývá bohužel často prvopočátkem pozdějšího rizikového chování dětí a mladistvých.
Každé dítě potřebuje a má právo na pozornost rodičů, společně trávený čas a prostý pocit, že je v bezpečí a milováno.
Pokud se dítě ocitne v nepříznivých rodinných podmínkách, je důležité vědět, že to není jeho vina a že je možné a správné požádat o pomoc.
Měli bychom si vážit milujících rodičů a pomáhat těm, kteří to štěstí nemají a naši pomoc potřebují. Také je důležité se netrápit minulostí, ale snažit se ji zúročit do budoucna. Velmi pečlivě volit životního partnera a snažit se svým dětem zajistit dobré rodinné zázemí.

BARVOSLEPEJ SVĚT

Myšlenkou této písně jsou barvy – nic není jen černobílé, svět je plný barev a barvoslepých úvah. Fiktivní „Doktor Kolór“ přichází vyléčit naši barvoslepost.
Lékem na „barvoslepost“ jsou hlavně vědomosti. Jen učením můžeme dojít poznání, ale pokud se naučíme znát vždy jen jednu stranu mince, nepochopíme problém jako celek. Píseň se netýká výhradně rasových problémů. Barvoslepý svět je také svět hlouposti, stereotypu a zakomplexovaných lidí.

JEDNOU

Hlavní tématem jsou rasové předsudky. Píseň vypovídá o tom, jak prosté předsudky mohou zničit mezilidské vztahy. Smýšlení jedinců ovlivněné předsudky a negativními stereotypy je základem pro xenofobii a diskriminaci.

Bonus, pokud dovolí časové možnosti:

ROMANO HIP- HOP

Veselá písnička, symbolizující splnění vysněného cíle. Přesně vystihuje nadhled nutný k pochopení harmonie mezi dvěma odlišnými tábory. Nadsázka a legrace jsou občas jedinou cestou, jak harmonie dosáhnout.